Pozvánka na VH 2020

Představenstvo

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.,
Klášterec nad Orlicí čp. 120
IČ 60917598
(Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180)

svolává řádnou valnou hromadu na 19. 6. 2020 od 17.00 hod. v sokolovně v Klášterci n. Orlicí ...

Číst dál: Pozvánka na VH 2020

Jednací řád VH 2020

Jednací řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.


Tento jednací řad navazuje na stanovy ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., a na ustanovení platného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Platí až do okamžiku schválení nového jednacího řádu.

Číst dál: Jednací řád VH 2020

Výroční zpráva za rok 2019

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 

za rok 2019       (k účetní závěrce k 31. 12. 2019)

Společnost:       ŽIVA zemědělská obchodní,   a. s.

Sídlo:                 Klášterec nad Orlicí 120,   PSČ 561 82

IČO:                 60917598

zápis do OR:         19.1.1995, Krajský soud v Hradci Král., oddíl B, vložka 1180

Předseda představenstva: ing. Oldřich ŽĎÁRSKÝ

Klášterec nad Orlicí dne 20. 5. 2020

Číst dál: Výroční zpráva za rok 2019