Pozvánka na VH 2023

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí čp. 120 IČ 60917598 (Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180) svolává
ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u
na 26. 5. 2023 od 17.00 hod. v sokolovně v Klášterci n. Orlicí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedajícího VH, sčitatelů, ověřovatelů a zapisovatele.
4. Zpráva o činnosti představenstva a.s.
5. Výsledek hospodaření, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh usnesení:
Odst. 7 A: VH schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2022
Odst. 7 B: VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku
VH bere na vědomí Zprávu dozorčí rady
8. Závěr

Číst dál: Pozvánka na VH 2023

Jednací řád VH 2023

Jednací řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.
Tento jednací řad navazuje na stanovy ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., a na ustanovení
platného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Platí až do okamžiku
schválení nového jednacího řádu.

Číst dál: Jednací řád VH 2023